• Weather Today, Santa Rita de Cássia Sep 24

  • Hour
   Forecast
   Wind
   Precipitation
   Humidity
  • 15 00
   3 PM
   20°C Feels like 19°C 68°F Feels like 66°F Cloudy
   southeast SE 16 km/h 9.9 mph Max 21 km/h Max 13.0 mph
   • Cloudy: 99%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   71%
  • 16 00
   4 PM
   19°C Feels like 18°C 66°F Feels like 64°F Cloudy
   southeast SE 17 km/h 10.6 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 99%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   71%
  • 17 00
   5 PM
   19°C Feels like 17°C 66°F Feels like 63°F Cloudy
   southeast SE 18 km/h 11.2 mph Max 23 km/h Max 14.3 mph
   • Cloudy: 99%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   72%
  • 18 00
   6 PM
   18°C Feels like 17°C 64°F Feels like 63°F Cloudy
   southeast SE 18 km/h 11.2 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   73%
  • 19 00
   7 PM
   18°C Feels like 16°C 64°F Feels like 61°F Cloudy
   southeast SE 18 km/h 11.2 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 99%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   75%
  • 20 00
   8 PM
   18°C Feels like 14°C 64°F Feels like 57°F Partly cloudy w/ showers
   east-southeast ESE 18 km/h 11.2 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 99%
   • Rain: 1,93mm 0.08 in
   74%
  • 21 00
   9 PM
   18°C Feels like 14°C 64°F Feels like 57°F Partly cloudy w/ showers
   east-southeast ESE 18 km/h 11.2 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 98%
   • Rain: 1,93mm 0.08 in
   76%
  • 22 00
   10 PM
   18°C Feels like 14°C 64°F Feels like 57°F Partly cloudy w/ showers
   east-southeast ESE 19 km/h 11.8 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 99%
   • Rain: 1,93mm 0.08 in
   79%
  • 23 00
   11 PM
   17°C Feels like 15°C 63°F Feels like 59°F Cloudy
   east-southeast ESE 19 km/h 11.8 mph Max 25 km/h Max 15.5 mph
   • Cloudy: 99%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   80%
 • Weather Tuesday, Santa Rita de Cássia Sep 25

  • Hour
   Forecast
   Wind
   Precipitation
   Humidity
  • 0 00
   12 AM
   17°C Feels like 13°C 63°F Feels like 55°F Partly cloudy w/ showers
   east-southeast ESE 20 km/h 12.4 mph Max 26 km/h Max 16.2 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 1,93mm 0.08 in
   81%
  • 1 00
   1 AM
   17°C Feels like 14°C 63°F Feels like 57°F Cloudy
   east-southeast ESE 21 km/h 13.0 mph Max 28 km/h Max 17.4 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   80%
  • 2 00
   2 AM
   17°C Feels like 14°C 63°F Feels like 57°F Cloudy
   east-southeast ESE 22 km/h 13.7 mph Max 29 km/h Max 18.0 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   78%
  • 3 00
   3 AM
   16°C Feels like 11°C 61°F Feels like 52°F Partly cloudy w/ showers
   east-southeast ESE 24 km/h 14.9 mph Max 31 km/h Max 19.3 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 4,5mm 0.18 in
   76%
  • 4 00
   4 AM
   16°C Feels like 11°C 61°F Feels like 52°F Partly cloudy w/ showers
   east-southeast ESE 24 km/h 14.9 mph Max 32 km/h Max 19.9 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 4,5mm 0.18 in
   74%
  • 5 00
   5 AM
   16°C Feels like 10°C 61°F Feels like 50°F Partly cloudy w/ showers
   east-southeast ESE 24 km/h 14.9 mph Max 32 km/h Max 19.9 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 4,5mm 0.18 in
   73%
  • 6 00
   6 AM
   15°C Feels like 12°C 59°F Feels like 54°F Cloudy
   east-southeast ESE 25 km/h 15.5 mph Max 32 km/h Max 19.9 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   73%
  • 7 00
   7 AM
   16°C Feels like 13°C 61°F Feels like 55°F Cloudy
   east-southeast ESE 26 km/h 16.2 mph Max 33 km/h Max 20.5 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   72%
  • 8 00
   8 AM
   16°C Feels like 13°C 61°F Feels like 55°F Cloudy
   east-southeast ESE 27 km/h 16.8 mph Max 35 km/h Max 21.7 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   72%
  • 9 00
   9 AM
   16°C Feels like 12°C 61°F Feels like 54°F Rain
   east-southeast ESE 28 km/h 17.4 mph Max 36 km/h Max 22.4 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 2,26mm 0.09 in
   73%
  • 10 00
   10 AM
   16°C Feels like 11°C 61°F Feels like 52°F Rain
   east-southeast ESE 28 km/h 17.4 mph Max 37 km/h Max 23.0 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 4,52mm 0.18 in
   76%
  • 11 00
   11 AM
   16°C Feels like 12°C 61°F Feels like 54°F Rain
   east-southeast ESE 28 km/h 17.4 mph Max 37 km/h Max 23.0 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 2,26mm 0.09 in
   79%
  • 12 00
   12 PM
   16°C Feels like 14°C 61°F Feels like 57°F Cloudy
   east-southeast ESE 28 km/h 17.4 mph Max 36 km/h Max 22.4 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   81%
  • 13 00
   1 PM
   16°C Feels like 14°C 61°F Feels like 57°F Cloudy
   east E 28 km/h 17.4 mph Max 37 km/h Max 23.0 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   81%
  • 14 00
   2 PM
   17°C Feels like 13°C 63°F Feels like 55°F Rain
   east E 29 km/h 18.0 mph Max 38 km/h Max 23.6 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 1,19mm 0.05 in
   78%
  • 15 00
   3 PM
   17°C Feels like 12°C 63°F Feels like 54°F Rain
   east E 29 km/h 18.0 mph Max 38 km/h Max 23.6 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 1,19mm 0.05 in
   81%
  • 16 00
   4 PM
   17°C Feels like 14°C 63°F Feels like 57°F Cloudy
   east E 29 km/h 18.0 mph Max 38 km/h Max 23.6 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   82%
  • 17 00
   5 PM
   16°C Feels like 12°C 61°F Feels like 54°F Rain
   east E 28 km/h 17.4 mph Max 37 km/h Max 23.0 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 1,19mm 0.05 in
   83%
  • 18 00
   6 PM
   16°C Feels like 13°C 61°F Feels like 55°F Cloudy
   east E 27 km/h 16.8 mph Max 36 km/h Max 22.4 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   86%
  • 19 00
   7 PM
   16°C Feels like 13°C 61°F Feels like 55°F Cloudy
   east E 26 km/h 16.2 mph Max 34 km/h Max 21.1 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   88%
  • 20 00
   8 PM
   17°C Feels like 12°C 63°F Feels like 54°F Partly cloudy w/ showers
   east E 26 km/h 16.2 mph Max 34 km/h Max 21.1 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0,25mm 0.01 in
   87%
  • 21 00
   9 PM
   17°C Feels like 14°C 63°F Feels like 57°F Cloudy
   east E 25 km/h 15.5 mph Max 33 km/h Max 20.5 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   86%
  • 22 00
   10 PM
   17°C Feels like 13°C 63°F Feels like 55°F Partly cloudy w/ showers
   east E 24 km/h 14.9 mph Max 33 km/h Max 20.5 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0,25mm 0.01 in
   86%
  • 23 00
   11 PM
   17°C Feels like 13°C 63°F Feels like 55°F Partly cloudy w/ showers
   east E 24 km/h 14.9 mph Max 32 km/h Max 19.9 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0,25mm 0.01 in
   86%
 • Weather Wednesday, Santa Rita de Cássia Sep 26

  • Hour
   Forecast
   Wind
   Precipitation
   Humidity
  • 0 00
   12 AM
   17°C Feels like 14°C 63°F Feels like 57°F Cloudy
   east E 23 km/h 14.3 mph Max 31 km/h Max 19.3 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   86%
  • 1 00
   1 AM
   17°C Feels like 15°C 63°F Feels like 59°F Cloudy
   east E 22 km/h 13.7 mph Max 30 km/h Max 18.6 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   86%
  • 2 00
   2 AM
   17°C Feels like 15°C 63°F Feels like 59°F Cloudy
   east E 21 km/h 13.0 mph Max 29 km/h Max 18.0 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   87%
  • 3 00
   3 AM
   17°C Feels like 14°C 63°F Feels like 57°F Partly cloudy w/ showers
   east E 19 km/h 11.8 mph Max 27 km/h Max 16.8 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0,23mm 0.01 in
   88%
  • 4 00
   4 AM
   18°C Feels like 16°C 64°F Feels like 61°F Cloudy
   east E 19 km/h 11.8 mph Max 25 km/h Max 15.5 mph
   • Cloudy: 96%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   88%
  • 5 00
   5 AM
   18°C Feels like 16°C 64°F Feels like 61°F Cloudy
   east E 18 km/h 11.2 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 93%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   89%
  • 6 00
   6 AM
   18°C Feels like 16°C 64°F Feels like 61°F Cloudy
   east E 17 km/h 10.6 mph Max 23 km/h Max 14.3 mph
   • Cloudy: 89%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   90%
  • 7 00
   7 AM
   18°C Feels like 17°C 64°F Feels like 63°F Cloudy
   east E 17 km/h 10.6 mph Max 23 km/h Max 14.3 mph
   • Cloudy: 93%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   89%
  • 8 00
   8 AM
   18°C Feels like 17°C 64°F Feels like 63°F Cloudy
   east E 17 km/h 10.6 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 97%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   88%
  • 9 00
   9 AM
   19°C Feels like 18°C 66°F Feels like 64°F Cloudy
   east E 17 km/h 10.6 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   86%
  • 10 00
   10 AM
   19°C Feels like 18°C 66°F Feels like 64°F Cloudy
   east E 17 km/h 10.6 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 99%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   86%
  • 11 00
   11 AM
   19°C Feels like 19°C 66°F Feels like 66°F Cloudy
   east-southeast ESE 17 km/h 10.6 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 99%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   86%
  • 12 00
   12 PM
   19°C Feels like 19°C 66°F Feels like 66°F Cloudy
   east-southeast ESE 17 km/h 10.6 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 98%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   87%
  • 13 00
   1 PM
   20°C Feels like 20°C 68°F Feels like 68°F Cloudy
   east-southeast ESE 17 km/h 10.6 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 98%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   85%
  • 14 00
   2 PM
   19°C Feels like 19°C 66°F Feels like 66°F Cloudy
   southeast SE 16 km/h 9.9 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 98%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   86%
  • 15 00
   3 PM
   19°C Feels like 18°C 66°F Feels like 64°F Cloudy
   southeast SE 16 km/h 9.9 mph Max 21 km/h Max 13.0 mph
   • Cloudy: 98%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   85%
  • 16 00
   4 PM
   19°C Feels like 18°C 66°F Feels like 64°F Cloudy
   southeast SE 17 km/h 10.6 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 97%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   85%
  • 17 00
   5 PM
   19°C Feels like 17°C 66°F Feels like 63°F Cloudy
   southeast SE 17 km/h 10.6 mph Max 23 km/h Max 14.3 mph
   • Cloudy: 97%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   85%
  • 18 00
   6 PM
   18°C Feels like 16°C 64°F Feels like 61°F Cloudy
   southeast SE 18 km/h 11.2 mph Max 23 km/h Max 14.3 mph
   • Cloudy: 97%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   85%
  • 19 00
   7 PM
   18°C Feels like 16°C 64°F Feels like 61°F Cloudy
   southeast SE 18 km/h 11.2 mph Max 23 km/h Max 14.3 mph
   • Cloudy: 95%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   85%
  • 20 00
   8 PM
   18°C Feels like 16°C 64°F Feels like 61°F Cloudy
   southeast SE 17 km/h 10.6 mph Max 23 km/h Max 14.3 mph
   • Cloudy: 93%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   86%
  • 21 00
   9 PM
   18°C Feels like 16°C 64°F Feels like 61°F Cloudy
   southeast SE 16 km/h 9.9 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 91%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   87%
  • 22 00
   10 PM
   17°C Feels like 16°C 63°F Feels like 61°F Cloudy
   east-southeast ESE 15 km/h 9.3 mph Max 21 km/h Max 13.0 mph
   • Cloudy: 91%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   87%
  • 23 00
   11 PM
   17°C Feels like 16°C 63°F Feels like 61°F Cloudy
   east-southeast ESE 14 km/h 8.7 mph Max 20 km/h Max 12.4 mph
   • Cloudy: 90%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   87%
 • Weather Thursday, Santa Rita de Cássia Sep 27

  • Hour
   Forecast
   Wind
   Precipitation
   Humidity
  • 0 00
   12 AM
   17°C Feels like 16°C 63°F Feels like 61°F Cloudy
   east-southeast ESE 14 km/h 8.7 mph Max 19 km/h Max 11.8 mph
   • Cloudy: 89%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   86%
  • 1 00
   1 AM
   17°C Feels like 15°C 63°F Feels like 59°F Cloudy
   east-southeast ESE 14 km/h 8.7 mph Max 18 km/h Max 11.2 mph
   • Cloudy: 91%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   87%
  • 2 00
   2 AM
   17°C Feels like 15°C 63°F Feels like 59°F Cloudy
   east-southeast ESE 14 km/h 8.7 mph Max 18 km/h Max 11.2 mph
   • Cloudy: 92%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   87%
  • 3 00
   3 AM
   17°C Feels like 13°C 63°F Feels like 55°F Partly cloudy w/ showers
   east-southeast ESE 14 km/h 8.7 mph Max 19 km/h Max 11.8 mph
   • Cloudy: 94%
   • Rain: 2,54mm 0.10 in
   86%
  • 4 00
   4 AM
   16°C Feels like 15°C 61°F Feels like 59°F Cloudy
   east-southeast ESE 15 km/h 9.3 mph Max 19 km/h Max 11.8 mph
   • Cloudy: 96%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   87%
  • 5 00
   5 AM
   17°C Feels like 15°C 63°F Feels like 59°F Cloudy
   east-southeast ESE 15 km/h 9.3 mph Max 20 km/h Max 12.4 mph
   • Cloudy: 98%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   86%
  • 6 00
   6 AM
   17°C Feels like 15°C 63°F Feels like 59°F Cloudy
   east-southeast ESE 16 km/h 9.9 mph Max 20 km/h Max 12.4 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   85%
  • 7 00
   7 AM
   17°C Feels like 14°C 63°F Feels like 57°F Rain
   east-southeast ESE 16 km/h 9.9 mph Max 21 km/h Max 13.0 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 1,27mm 0.05 in
   85%
  • 8 00
   8 AM
   17°C Feels like 16°C 63°F Feels like 61°F Cloudy
   east-southeast ESE 17 km/h 10.6 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   83%
  • 9 00
   9 AM
   18°C Feels like 17°C 64°F Feels like 63°F Cloudy
   east-southeast ESE 18 km/h 11.2 mph Max 23 km/h Max 14.3 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   81%
  • 10 00
   10 AM
   18°C Feels like 17°C 64°F Feels like 63°F Cloudy
   east-southeast ESE 19 km/h 11.8 mph Max 25 km/h Max 15.5 mph
   • Cloudy: 96%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   79%
  • 11 00
   11 AM
   19°C Feels like 18°C 66°F Feels like 64°F Cloudy
   east-southeast ESE 21 km/h 13.0 mph Max 27 km/h Max 16.8 mph
   • Cloudy: 92%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   76%
  • 12 00
   12 PM
   19°C Feels like 18°C 66°F Feels like 64°F Cloudy
   east E 22 km/h 13.7 mph Max 28 km/h Max 17.4 mph
   • Cloudy: 88%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   73%
  • 13 00
   1 PM
   19°C Feels like 17°C 66°F Feels like 63°F Rain
   east E 23 km/h 14.3 mph Max 29 km/h Max 18.0 mph
   • Cloudy: 84%
   • Rain: 1,27mm 0.05 in
   73%
  • 14 00
   2 PM
   20°C Feels like 19°C 68°F Feels like 66°F Mostly cloudy
   east E 23 km/h 14.3 mph Max 31 km/h Max 19.3 mph
   • Cloudy: 79%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   70%
Long-term forecast