• Weather Tuesday, Caracas Jan 15

  • Hour
   Forecast
   Wind
   Precipitation
   Humidity
  • 22 00
   10 PM
   19°C Feels like 19°C 66°F Feels like 66°F Partly cloudy
   east-northeast ENE 4 km/h 2.5 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   79%
  • 23 00
   11 PM
   19°C Feels like 18°C 66°F Feels like 64°F Partly cloudy
   east E 4 km/h 2.5 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   78%
 • Weather Today, Caracas Jan 16

  • Hour
   Forecast
   Wind
   Precipitation
   Humidity
  • 0 00
   12 AM
   18°C Feels like 19°C 64°F Feels like 66°F Partly cloudy
   east E 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   78%
  • 1 00
   1 AM
   18°C Feels like 18°C 64°F Feels like 64°F Partly cloudy
   east E 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 32%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   78%
  • 2 00
   2 AM
   18°C Feels like 18°C 64°F Feels like 64°F Partly cloudy
   east E 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 32%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   79%
  • 3 00
   3 AM
   17°C Feels like 17°C 63°F Feels like 63°F Partly cloudy
   east E 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 31%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   78%
  • 4 00
   4 AM
   18°C Feels like 18°C 64°F Feels like 64°F Partly cloudy
   east E 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 31%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   83%
  • 5 00
   5 AM
   18°C Feels like 19°C 64°F Feels like 66°F Partly sunny
   east E 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 39%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   89%
  • 6 00
   6 AM
   19°C Feels like 19°C 66°F Feels like 66°F Partly sunny
   east-southeast ESE 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   93%
  • 7 00
   7 AM
   20°C Feels like 21°C 68°F Feels like 70°F Partly sunny
   east-southeast ESE 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 55%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   88%
  • 8 00
   8 AM
   22°C Feels like 24°C 72°F Feels like 75°F Partly sunny
   east-southeast ESE 5 km/h 3.1 mph Max 7 km/h Max 4.3 mph
   • Cloudy: 47%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   79%
  • 9 00
   9 AM
   24°C Feels like 27°C 75°F Feels like 81°F Partly sunny
   east-southeast ESE 6 km/h 3.7 mph Max 8 km/h Max 5.0 mph
   • Cloudy: 39%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   64%
  • 10 00
   10 AM
   25°C Feels like 29°C 77°F Feels like 84°F Partly sunny
   east-southeast ESE 6 km/h 3.7 mph Max 8 km/h Max 5.0 mph
   • Cloudy: 32%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   54%
  • 11 00
   11 AM
   26°C Feels like 31°C 79°F Feels like 88°F Mostly sunny
   east E 6 km/h 3.7 mph Max 8 km/h Max 5.0 mph
   • Cloudy: 27%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   47%
  • 12 00
   12 PM
   27°C Feels like 32°C 81°F Feels like 90°F Mostly sunny
   east-northeast ENE 6 km/h 3.7 mph Max 9 km/h Max 5.6 mph
   • Cloudy: 23%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   45%
  • 13 00
   1 PM
   27°C Feels like 32°C 81°F Feels like 90°F Mostly sunny
   east-northeast ENE 6 km/h 3.7 mph Max 9 km/h Max 5.6 mph
   • Cloudy: 19%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   46%
  • 14 00
   2 PM
   27°C Feels like 30°C 81°F Feels like 86°F Mostly sunny
   east-northeast ENE 6 km/h 3.7 mph Max 8 km/h Max 5.0 mph
   • Cloudy: 26%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   50%
  • 15 00
   3 PM
   26°C Feels like 28°C 79°F Feels like 82°F Mostly cloudy
   east-northeast ENE 6 km/h 3.7 mph Max 8 km/h Max 5.0 mph
   • Cloudy: 70%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   56%
  • 16 00
   4 PM
   25°C Feels like 27°C 77°F Feels like 81°F Partly sunny
   east-northeast ENE 6 km/h 3.7 mph Max 8 km/h Max 5.0 mph
   • Cloudy: 39%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   66%
  • 17 00
   5 PM
   24°C Feels like 26°C 75°F Feels like 79°F Partly sunny
   east-northeast ENE 5 km/h 3.1 mph Max 7 km/h Max 4.3 mph
   • Cloudy: 55%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   75%
  • 18 00
   6 PM
   23°C Feels like 25°C 73°F Feels like 77°F Mostly cloudy
   east-northeast ENE 5 km/h 3.1 mph Max 7 km/h Max 4.3 mph
   • Cloudy: 72%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   81%
  • 19 00
   7 PM
   23°C Feels like 24°C 73°F Feels like 75°F Partly cloudy
   east-northeast ENE 5 km/h 3.1 mph Max 7 km/h Max 4.3 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   84%
  • 20 00
   8 PM
   22°C Feels like 23°C 72°F Feels like 73°F Partly cloudy
   east-northeast ENE 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   85%
  • 21 00
   9 PM
   21°C Feels like 21°C 70°F Feels like 70°F Partly cloudy
   east E 4 km/h 2.5 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   82%
  • 22 00
   10 PM
   20°C Feels like 20°C 68°F Feels like 68°F Partly cloudy
   east E 4 km/h 2.5 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   80%
  • 23 00
   11 PM
   20°C Feels like 19°C 68°F Feels like 66°F Partly cloudy
   east E 4 km/h 2.5 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   80%
 • Weather Thursday, Caracas Jan 17

  • Hour
   Forecast
   Wind
   Precipitation
   Humidity
  • 0 00
   12 AM
   20°C Feels like 19°C 68°F Feels like 66°F Partly cloudy
   east E 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   79%
  • 1 00
   1 AM
   20°C Feels like 19°C 68°F Feels like 66°F Partly cloudy
   east E 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   78%
  • 2 00
   2 AM
   19°C Feels like 19°C 66°F Feels like 66°F Partly cloudy
   east E 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   81%
  • 3 00
   3 AM
   20°C Feels like 19°C 68°F Feels like 66°F Partly cloudy
   east E 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   82%
  • 4 00
   4 AM
   20°C Feels like 20°C 68°F Feels like 68°F Partly cloudy
   east E 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   87%
  • 5 00
   5 AM
   20°C Feels like 21°C 68°F Feels like 70°F Partly sunny
   east E 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   91%
  • 6 00
   6 AM
   21°C Feels like 22°C 70°F Feels like 72°F Partly sunny
   east-southeast ESE 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   95%
  • 7 00
   7 AM
   21°C Feels like 23°C 70°F Feels like 73°F Partly sunny
   east-southeast ESE 5 km/h 3.1 mph Max 7 km/h Max 4.3 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   93%
  • 8 00
   8 AM
   22°C Feels like 25°C 72°F Feels like 77°F Partly sunny
   east-southeast ESE 5 km/h 3.1 mph Max 7 km/h Max 4.3 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   83%
  • 9 00
   9 AM
   23°C Feels like 27°C 73°F Feels like 81°F Partly sunny
   east-southeast ESE 5 km/h 3.1 mph Max 7 km/h Max 4.3 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   68%
  • 10 00
   10 AM
   25°C Feels like 29°C 77°F Feels like 84°F Partly sunny
   east-southeast ESE 5 km/h 3.1 mph Max 7 km/h Max 4.3 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   56%
  • 11 00
   11 AM
   25°C Feels like 30°C 77°F Feels like 86°F Partly sunny
   east E 6 km/h 3.7 mph Max 7 km/h Max 4.3 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   53%
  • 12 00
   12 PM
   26°C Feels like 31°C 79°F Feels like 88°F Partly sunny
   east E 6 km/h 3.7 mph Max 8 km/h Max 5.0 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   50%
  • 13 00
   1 PM
   26°C Feels like 30°C 79°F Feels like 86°F Partly sunny
   east-northeast ENE 6 km/h 3.7 mph Max 8 km/h Max 5.0 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   55%
  • 14 00
   2 PM
   25°C Feels like 29°C 77°F Feels like 84°F Partly sunny
   east-northeast ENE 6 km/h 3.7 mph Max 8 km/h Max 5.0 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   59%
  • 15 00
   3 PM
   24°C Feels like 28°C 75°F Feels like 82°F Partly sunny
   east-northeast ENE 6 km/h 3.7 mph Max 8 km/h Max 5.0 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   64%
  • 16 00
   4 PM
   24°C Feels like 26°C 75°F Feels like 79°F Partly sunny
   east-northeast ENE 6 km/h 3.7 mph Max 8 km/h Max 5.0 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   69%
  • 17 00
   5 PM
   23°C Feels like 24°C 73°F Feels like 75°F Partly sunny
   east-northeast ENE 5 km/h 3.1 mph Max 8 km/h Max 5.0 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   74%
  • 18 00
   6 PM
   23°C Feels like 23°C 73°F Feels like 73°F Partly cloudy
   east-northeast ENE 5 km/h 3.1 mph Max 7 km/h Max 4.3 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   76%
  • 19 00
   7 PM
   22°C Feels like 22°C 72°F Feels like 72°F Partly cloudy
   east-northeast ENE 5 km/h 3.1 mph Max 7 km/h Max 4.3 mph
   • Cloudy: 67%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   78%
  • 20 00
   8 PM
   21°C Feels like 21°C 70°F Feels like 70°F Mostly cloudy
   east E 4 km/h 2.5 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 75%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   81%
  • 21 00
   9 PM
   21°C Feels like 21°C 70°F Feels like 70°F Mostly cloudy
   east E 4 km/h 2.5 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 83%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   82%
  • 22 00
   10 PM
   20°C Feels like 20°C 68°F Feels like 68°F Cloudy
   east E 4 km/h 2.5 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 91%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   83%
  • 23 00
   11 PM
   20°C Feels like 19°C 68°F Feels like 66°F Cloudy
   east E 4 km/h 2.5 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 93%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   83%
 • Weather Friday, Caracas Jan 18

  • Hour
   Forecast
   Wind
   Precipitation
   Humidity
  • 0 00
   12 AM
   20°C Feels like 19°C 68°F Feels like 66°F Cloudy
   east E 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 95%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   83%
  • 1 00
   1 AM
   20°C Feels like 19°C 68°F Feels like 66°F Cloudy
   east E 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 97%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   83%
  • 2 00
   2 AM
   20°C Feels like 19°C 68°F Feels like 66°F Cloudy
   east E 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 96%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   82%
  • 3 00
   3 AM
   19°C Feels like 18°C 66°F Feels like 64°F Cloudy
   east-southeast ESE 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 95%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   81%
  • 4 00
   4 AM
   19°C Feels like 19°C 66°F Feels like 66°F Cloudy
   east-southeast ESE 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 94%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   82%
  • 5 00
   5 AM
   20°C Feels like 19°C 68°F Feels like 66°F Mostly cloudy
   east-southeast ESE 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 73%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   84%
  • 6 00
   6 AM
   20°C Feels like 20°C 68°F Feels like 68°F Partly sunny
   southeast SE 5 km/h 3.1 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 51%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   85%
  • 7 00
   7 AM
   21°C Feels like 22°C 70°F Feels like 72°F Mostly sunny
   south-southeast SSE 5 km/h 3.1 mph Max 7 km/h Max 4.3 mph
   • Cloudy: 29%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   83%
  • 8 00
   8 AM
   21°C Feels like 23°C 70°F Feels like 73°F Mostly sunny
   south-southeast SSE 6 km/h 3.7 mph Max 7 km/h Max 4.3 mph
   • Cloudy: 25%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   79%
  • 9 00
   9 AM
   22°C Feels like 26°C 72°F Feels like 79°F Mostly sunny
   southeast SE 6 km/h 3.7 mph Max 9 km/h Max 5.6 mph
   • Cloudy: 20%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   72%
  • 10 00
   10 AM
   24°C Feels like 28°C 75°F Feels like 82°F Mostly sunny
   southeast SE 6 km/h 3.7 mph Max 9 km/h Max 5.6 mph
   • Cloudy: 15%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   65%
  • 11 00
   11 AM
   24°C Feels like 29°C 75°F Feels like 84°F Mostly sunny
   east-southeast ESE 6 km/h 3.7 mph Max 9 km/h Max 5.6 mph
   • Cloudy: 23%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   59%
  • 12 00
   12 PM
   25°C Feels like 30°C 77°F Feels like 86°F Partly sunny
   east-southeast ESE 6 km/h 3.7 mph Max 9 km/h Max 5.6 mph
   • Cloudy: 31%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   54%
  • 13 00
   1 PM
   26°C Feels like 31°C 79°F Feels like 88°F Partly sunny
   east E 6 km/h 3.7 mph Max 9 km/h Max 5.6 mph
   • Cloudy: 39%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   54%
  • 14 00
   2 PM
   26°C Feels like 31°C 79°F Feels like 88°F Partly sunny
   east E 6 km/h 3.7 mph Max 8 km/h Max 5.0 mph
   • Cloudy: 41%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   57%
  • 15 00
   3 PM
   25°C Feels like 29°C 77°F Feels like 84°F Partly sunny
   east E 6 km/h 3.7 mph Max 8 km/h Max 5.0 mph
   • Cloudy: 43%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   63%
  • 16 00
   4 PM
   24°C Feels like 27°C 75°F Feels like 81°F Partly sunny
   east E 5 km/h 3.1 mph Max 7 km/h Max 4.3 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   69%
  • 17 00
   5 PM
   23°C Feels like 25°C 73°F Feels like 77°F Partly sunny
   east-northeast ENE 5 km/h 3.1 mph Max 7 km/h Max 4.3 mph
   • Cloudy: 49%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   76%
  • 18 00
   6 PM
   23°C Feels like 24°C 73°F Feels like 75°F Partly cloudy
   east-northeast ENE 5 km/h 3.1 mph Max 7 km/h Max 4.3 mph
   • Cloudy: 53%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   81%
  • 19 00
   7 PM
   22°C Feels like 23°C 72°F Feels like 73°F Partly cloudy
   east E 4 km/h 2.5 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 56%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   84%
  • 20 00
   8 PM
   21°C Feels like 22°C 70°F Feels like 72°F Partly cloudy
   east E 4 km/h 2.5 mph Max 6 km/h Max 3.7 mph
   • Cloudy: 54%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   85%
Long-term forecast