• Weather Today, Baclas Jan 28

  • Hour
   Forecast
   Wind
   Precipitation
   Humidity
  • 15 00
   3 PM
   30°C Feels like 33°C 86°F Feels like 91°F Hazy sunshine
   southeast SE 18 km/h 11.2 mph Max 32 km/h Max 19.9 mph
   • Cloudy: 99%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   66%
  • 16 00
   4 PM
   30°C Feels like 33°C 86°F Feels like 91°F Hazy sunshine
   southeast SE 17 km/h 10.6 mph Max 30 km/h Max 18.6 mph
   • Cloudy: 99%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   68%
  • 17 00
   5 PM
   29°C Feels like 32°C 84°F Feels like 90°F Hazy sunshine
   southeast SE 17 km/h 10.6 mph Max 30 km/h Max 18.6 mph
   • Cloudy: 100%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   70%
  • 18 00
   6 PM
   28°C Feels like 31°C 82°F Feels like 88°F Hazy moonlight
   east-southeast ESE 15 km/h 9.3 mph Max 28 km/h Max 17.4 mph
   • Cloudy: 99%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   72%
  • 19 00
   7 PM
   28°C Feels like 30°C 82°F Feels like 86°F Cloudy
   east-southeast ESE 13 km/h 8.1 mph Max 26 km/h Max 16.2 mph
   • Cloudy: 99%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   74%
  • 20 00
   8 PM
   27°C Feels like 30°C 81°F Feels like 86°F Cloudy
   east-southeast ESE 11 km/h 6.8 mph Max 26 km/h Max 16.2 mph
   • Cloudy: 99%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   76%
  • 21 00
   9 PM
   27°C Feels like 30°C 81°F Feels like 86°F Cloudy
   east-southeast ESE 9 km/h 5.6 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 92%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   79%
  • 22 00
   10 PM
   26°C Feels like 30°C 79°F Feels like 86°F Mostly cloudy
   east-southeast ESE 9 km/h 5.6 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 84%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   82%
  • 23 00
   11 PM
   26°C Feels like 30°C 79°F Feels like 86°F Mostly cloudy
   east E 9 km/h 5.6 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 76%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   84%
 • Weather Saturday, Baclas Jan 29

  • Hour
   Forecast
   Wind
   Precipitation
   Humidity
  • 0 00
   12 AM
   26°C Feels like 30°C 79°F Feels like 86°F Intermittent clouds
   east E 7 km/h 4.3 mph Max 20 km/h Max 12.4 mph
   • Cloudy: 60%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   86%
  • 1 00
   1 AM
   26°C Feels like 29°C 79°F Feels like 84°F Partly cloudy
   east E 7 km/h 4.3 mph Max 18 km/h Max 11.2 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   86%
  • 2 00
   2 AM
   25°C Feels like 29°C 77°F Feels like 84°F Mostly clear
   east-northeast ENE 7 km/h 4.3 mph Max 18 km/h Max 11.2 mph
   • Cloudy: 29%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   86%
  • 3 00
   3 AM
   25°C Feels like 28°C 77°F Feels like 82°F Mostly clear
   east-northeast ENE 7 km/h 4.3 mph Max 17 km/h Max 10.6 mph
   • Cloudy: 24%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   85%
  • 4 00
   4 AM
   24°C Feels like 27°C 75°F Feels like 81°F Mostly clear
   east-northeast ENE 7 km/h 4.3 mph Max 17 km/h Max 10.6 mph
   • Cloudy: 20%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   87%
  • 5 00
   5 AM
   25°C Feels like 27°C 77°F Feels like 81°F Mostly clear
   east E 7 km/h 4.3 mph Max 17 km/h Max 10.6 mph
   • Cloudy: 15%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   79%
  • 6 00
   6 AM
   25°C Feels like 27°C 77°F Feels like 81°F Partly cloudy
   east E 7 km/h 4.3 mph Max 17 km/h Max 10.6 mph
   • Cloudy: 43%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   78%
  • 7 00
   7 AM
   26°C Feels like 29°C 79°F Feels like 84°F Intermittent clouds
   east-southeast ESE 7 km/h 4.3 mph Max 18 km/h Max 11.2 mph
   • Cloudy: 71%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   80%
  • 8 00
   8 AM
   26°C Feels like 30°C 79°F Feels like 86°F Cloudy
   east-southeast ESE 7 km/h 4.3 mph Max 20 km/h Max 12.4 mph
   • Cloudy: 99%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   79%
  • 9 00
   9 AM
   28°C Feels like 32°C 82°F Feels like 90°F Mostly cloudy
   southeast SE 9 km/h 5.6 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 88%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   74%
  • 10 00
   10 AM
   29°C Feels like 34°C 84°F Feels like 93°F Mostly cloudy
   south-southeast SSE 11 km/h 6.8 mph Max 26 km/h Max 16.2 mph
   • Cloudy: 78%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   69%
  • 11 00
   11 AM
   30°C Feels like 36°C 86°F Feels like 97°F Intermittent clouds
   south-southeast SSE 13 km/h 8.1 mph Max 28 km/h Max 17.4 mph
   • Cloudy: 67%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   66%
  • 12 00
   12 PM
   30°C Feels like 37°C 86°F Feels like 99°F Intermittent clouds
   south-southeast SSE 13 km/h 8.1 mph Max 28 km/h Max 17.4 mph
   • Cloudy: 55%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   66%
  • 13 00
   1 PM
   31°C Feels like 37°C 88°F Feels like 99°F Partly sunny
   south-southeast SSE 13 km/h 8.1 mph Max 28 km/h Max 17.4 mph
   • Cloudy: 42%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   63%
  • 14 00
   2 PM
   30°C Feels like 36°C 86°F Feels like 97°F Mostly sunny
   south-southeast SSE 13 km/h 8.1 mph Max 30 km/h Max 18.6 mph
   • Cloudy: 29%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   65%
  • 15 00
   3 PM
   30°C Feels like 35°C 86°F Feels like 95°F Partly sunny
   south-southeast SSE 13 km/h 8.1 mph Max 28 km/h Max 17.4 mph
   • Cloudy: 41%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   66%
  • 16 00
   4 PM
   30°C Feels like 34°C 86°F Feels like 93°F Intermittent clouds
   south-southeast SSE 13 km/h 8.1 mph Max 28 km/h Max 17.4 mph
   • Cloudy: 53%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   67%
  • 17 00
   5 PM
   29°C Feels like 33°C 84°F Feels like 91°F Intermittent clouds
   south-southeast SSE 13 km/h 8.1 mph Max 26 km/h Max 16.2 mph
   • Cloudy: 65%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   69%
  • 18 00
   6 PM
   29°C Feels like 32°C 84°F Feels like 90°F Intermittent clouds
   south-southeast SSE 11 km/h 6.8 mph Max 26 km/h Max 16.2 mph
   • Cloudy: 60%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   72%
  • 19 00
   7 PM
   28°C Feels like 32°C 82°F Feels like 90°F Intermittent clouds
   south-southeast SSE 9 km/h 5.6 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 55%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   73%
  • 20 00
   8 PM
   28°C Feels like 32°C 82°F Feels like 90°F Intermittent clouds
   east-southeast ESE 7 km/h 4.3 mph Max 17 km/h Max 10.6 mph
   • Cloudy: 50%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   77%
  • 21 00
   9 PM
   27°C Feels like 32°C 81°F Feels like 90°F Partly cloudy
   east-northeast ENE 6 km/h 3.7 mph Max 13 km/h Max 8.1 mph
   • Cloudy: 35%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   80%
  • 22 00
   10 PM
   27°C Feels like 32°C 81°F Feels like 90°F Mostly clear
   east E 6 km/h 3.7 mph Max 13 km/h Max 8.1 mph
   • Cloudy: 20%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   83%
  • 23 00
   11 PM
   27°C Feels like 31°C 81°F Feels like 88°F Clear
   east-northeast ENE 6 km/h 3.7 mph Max 15 km/h Max 9.3 mph
   • Cloudy: 6%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   86%
 • Weather Sunday, Baclas Jan 30

  • Hour
   Forecast
   Wind
   Precipitation
   Humidity
  • 0 00
   12 AM
   26°C Feels like 31°C 79°F Feels like 88°F Mostly clear
   northeast NE 6 km/h 3.7 mph Max 15 km/h Max 9.3 mph
   • Cloudy: 10%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   87%
  • 1 00
   1 AM
   26°C Feels like 31°C 79°F Feels like 88°F Mostly clear
   northeast NE 7 km/h 4.3 mph Max 17 km/h Max 10.6 mph
   • Cloudy: 14%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   87%
  • 2 00
   2 AM
   26°C Feels like 30°C 79°F Feels like 86°F Mostly clear
   northeast NE 7 km/h 4.3 mph Max 17 km/h Max 10.6 mph
   • Cloudy: 19%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   88%
  • 3 00
   3 AM
   26°C Feels like 30°C 79°F Feels like 86°F Mostly clear
   northeast NE 7 km/h 4.3 mph Max 17 km/h Max 10.6 mph
   • Cloudy: 21%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   89%
  • 4 00
   4 AM
   25°C Feels like 29°C 77°F Feels like 84°F Mostly clear
   east-northeast ENE 7 km/h 4.3 mph Max 17 km/h Max 10.6 mph
   • Cloudy: 23%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   93%
  • 5 00
   5 AM
   26°C Feels like 30°C 79°F Feels like 86°F Mostly clear
   east-northeast ENE 7 km/h 4.3 mph Max 15 km/h Max 9.3 mph
   • Cloudy: 25%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   88%
  • 6 00
   6 AM
   26°C Feels like 29°C 79°F Feels like 84°F Mostly clear
   east E 6 km/h 3.7 mph Max 13 km/h Max 8.1 mph
   • Cloudy: 29%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   86%
  • 7 00
   7 AM
   26°C Feels like 31°C 79°F Feels like 88°F Intermittent clouds
   east E 6 km/h 3.7 mph Max 11 km/h Max 6.8 mph
   • Cloudy: 70%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   84%
  • 8 00
   8 AM
   27°C Feels like 32°C 81°F Feels like 90°F Partly sunny
   east E 6 km/h 3.7 mph Max 9 km/h Max 5.6 mph
   • Cloudy: 37%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   81%
  • 9 00
   9 AM
   28°C Feels like 34°C 82°F Feels like 93°F Partly sunny
   southeast SE 7 km/h 4.3 mph Max 9 km/h Max 5.6 mph
   • Cloudy: 35%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   77%
  • 10 00
   10 AM
   29°C Feels like 34°C 84°F Feels like 93°F Intermittent clouds
   south-southeast SSE 9 km/h 5.6 mph Max 13 km/h Max 8.1 mph
   • Cloudy: 70%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   72%
  • 11 00
   11 AM
   30°C Feels like 36°C 86°F Feels like 97°F Partly sunny
   south S 9 km/h 5.6 mph Max 17 km/h Max 10.6 mph
   • Cloudy: 31%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   69%
  • 12 00
   12 PM
   30°C Feels like 36°C 86°F Feels like 97°F Mostly sunny
   south S 9 km/h 5.6 mph Max 18 km/h Max 11.2 mph
   • Cloudy: 29%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   66%
  • 13 00
   1 PM
   30°C Feels like 37°C 86°F Feels like 99°F Mostly sunny
   south-southwest SSW 11 km/h 6.8 mph Max 18 km/h Max 11.2 mph
   • Cloudy: 28%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   65%
  • 14 00
   2 PM
   31°C Feels like 37°C 88°F Feels like 99°F Mostly sunny
   southwest SW 11 km/h 6.8 mph Max 20 km/h Max 12.4 mph
   • Cloudy: 26%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   64%
  • 15 00
   3 PM
   30°C Feels like 36°C 86°F Feels like 97°F Mostly sunny
   southwest SW 11 km/h 6.8 mph Max 26 km/h Max 16.2 mph
   • Cloudy: 25%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   66%
  • 16 00
   4 PM
   30°C Feels like 34°C 86°F Feels like 93°F Mostly sunny
   west-southwest WSW 11 km/h 6.8 mph Max 28 km/h Max 17.4 mph
   • Cloudy: 24%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   67%
  • 17 00
   5 PM
   29°C Feels like 34°C 84°F Feels like 93°F Mostly sunny
   west-southwest WSW 11 km/h 6.8 mph Max 28 km/h Max 17.4 mph
   • Cloudy: 24%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   70%
  • 18 00
   6 PM
   29°C Feels like 32°C 84°F Feels like 90°F Mostly clear
   west W 9 km/h 5.6 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 23%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   73%
  • 19 00
   7 PM
   28°C Feels like 32°C 82°F Feels like 90°F Mostly clear
   west-northwest WNW 7 km/h 4.3 mph Max 20 km/h Max 12.4 mph
   • Cloudy: 22%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   77%
  • 20 00
   8 PM
   28°C Feels like 32°C 82°F Feels like 90°F Mostly clear
   north-northwest NNW 7 km/h 4.3 mph Max 18 km/h Max 11.2 mph
   • Cloudy: 21%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   79%
  • 21 00
   9 PM
   27°C Feels like 31°C 81°F Feels like 88°F Mostly clear
   north-northeast NNE 7 km/h 4.3 mph Max 20 km/h Max 12.4 mph
   • Cloudy: 21%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   81%
  • 22 00
   10 PM
   27°C Feels like 31°C 81°F Feels like 88°F Mostly clear
   northeast NE 9 km/h 5.6 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 20%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   83%
  • 23 00
   11 PM
   26°C Feels like 30°C 79°F Feels like 86°F Mostly clear
   northeast NE 9 km/h 5.6 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 20%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   84%
 • Weather Monday, Baclas Jan 31

  • Hour
   Forecast
   Wind
   Precipitation
   Humidity
  • 0 00
   12 AM
   26°C Feels like 30°C 79°F Feels like 86°F Mostly clear
   east-northeast ENE 9 km/h 5.6 mph Max 20 km/h Max 12.4 mph
   • Cloudy: 25%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   85%
  • 1 00
   1 AM
   26°C Feels like 27°C 79°F Feels like 81°F Mostly cloudy w/ t-storms
   east-northeast ENE 9 km/h 5.6 mph Max 18 km/h Max 11.2 mph
   • Cloudy: 70%
   • Rain: 3,1mm 0.12 in
   85%
  • 2 00
   2 AM
   26°C Feels like 29°C 79°F Feels like 84°F Partly cloudy
   east-northeast ENE 9 km/h 5.6 mph Max 17 km/h Max 10.6 mph
   • Cloudy: 35%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   86%
  • 3 00
   3 AM
   25°C Feels like 28°C 77°F Feels like 82°F Partly cloudy
   east-northeast ENE 9 km/h 5.6 mph Max 15 km/h Max 9.3 mph
   • Cloudy: 48%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   82%
  • 4 00
   4 AM
   25°C Feels like 28°C 77°F Feels like 82°F Intermittent clouds
   east-northeast ENE 7 km/h 4.3 mph Max 13 km/h Max 8.1 mph
   • Cloudy: 70%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   83%
  • 5 00
   5 AM
   24°C Feels like 27°C 75°F Feels like 81°F Intermittent clouds
   east E 9 km/h 5.6 mph Max 15 km/h Max 9.3 mph
   • Cloudy: 73%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   90%
  • 6 00
   6 AM
   25°C Feels like 28°C 77°F Feels like 82°F Intermittent clouds
   east E 9 km/h 5.6 mph Max 15 km/h Max 9.3 mph
   • Cloudy: 64%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   89%
  • 7 00
   7 AM
   25°C Feels like 30°C 77°F Feels like 86°F Intermittent clouds
   east E 9 km/h 5.6 mph Max 17 km/h Max 10.6 mph
   • Cloudy: 54%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   88%
  • 8 00
   8 AM
   26°C Feels like 31°C 79°F Feels like 88°F Partly sunny
   east E 11 km/h 6.8 mph Max 17 km/h Max 10.6 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   84%
  • 9 00
   9 AM
   27°C Feels like 32°C 81°F Feels like 90°F Partly sunny
   east E 11 km/h 6.8 mph Max 20 km/h Max 12.4 mph
   • Cloudy: 44%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   78%
  • 10 00
   10 AM
   28°C Feels like 32°C 82°F Feels like 90°F Mostly cloudy w/ t-storms
   east-southeast ESE 13 km/h 8.1 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 70%
   • Rain: 1mm 0.04 in
   72%
  • 11 00
   11 AM
   29°C Feels like 35°C 84°F Feels like 95°F Partly sunny
   southeast SE 13 km/h 8.1 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 40%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   66%
  • 12 00
   12 PM
   30°C Feels like 35°C 86°F Feels like 95°F Partly sunny
   southeast SE 15 km/h 9.3 mph Max 26 km/h Max 16.2 mph
   • Cloudy: 39%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   64%
  • 13 00
   1 PM
   30°C Feels like 35°C 86°F Feels like 95°F Partly sunny
   southeast SE 15 km/h 9.3 mph Max 28 km/h Max 17.4 mph
   • Cloudy: 38%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   63%
  • 14 00
   2 PM
   30°C Feels like 34°C 86°F Feels like 93°F Partly sunny
   southeast SE 15 km/h 9.3 mph Max 30 km/h Max 18.6 mph
   • Cloudy: 37%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   63%
  • 15 00
   3 PM
   30°C Feels like 34°C 86°F Feels like 93°F Partly sunny
   southeast SE 15 km/h 9.3 mph Max 32 km/h Max 19.9 mph
   • Cloudy: 40%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   61%
  • 16 00
   4 PM
   30°C Feels like 32°C 86°F Feels like 90°F Partly sunny
   east-southeast ESE 15 km/h 9.3 mph Max 33 km/h Max 20.5 mph
   • Cloudy: 44%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   62%
  • 17 00
   5 PM
   29°C Feels like 31°C 84°F Feels like 88°F Partly sunny
   east E 13 km/h 8.1 mph Max 33 km/h Max 20.5 mph
   • Cloudy: 48%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   62%
  • 18 00
   6 PM
   29°C Feels like 30°C 84°F Feels like 86°F Partly cloudy
   east-northeast ENE 13 km/h 8.1 mph Max 32 km/h Max 19.9 mph
   • Cloudy: 47%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   65%
  • 19 00
   7 PM
   28°C Feels like 30°C 82°F Feels like 86°F Partly cloudy
   east-northeast ENE 13 km/h 8.1 mph Max 28 km/h Max 17.4 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   71%
  • 20 00
   8 PM
   26°C Feels like 29°C 79°F Feels like 84°F Partly cloudy
   east-northeast ENE 13 km/h 8.1 mph Max 26 km/h Max 16.2 mph
   • Cloudy: 43%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   78%
  • 21 00
   9 PM
   26°C Feels like 29°C 79°F Feels like 84°F Partly cloudy
   east-northeast ENE 13 km/h 8.1 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 46%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   77%
  • 22 00
   10 PM
   26°C Feels like 28°C 79°F Feels like 82°F Partly cloudy
   east E 11 km/h 6.8 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 49%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   77%
  • 23 00
   11 PM
   26°C Feels like 28°C 79°F Feels like 82°F Intermittent clouds
   east E 11 km/h 6.8 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 51%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   78%
 • Weather Tuesday, Baclas Feb 1

  • Hour
   Forecast
   Wind
   Precipitation
   Humidity
  • 0 00
   12 AM
   26°C Feels like 27°C 79°F Feels like 81°F Partly cloudy
   east E 11 km/h 6.8 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 49%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   77%
  • 1 00
   1 AM
   26°C Feels like 27°C 79°F Feels like 81°F Partly cloudy
   east E 11 km/h 6.8 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 48%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   76%
  • 2 00
   2 AM
   26°C Feels like 26°C 79°F Feels like 79°F Partly cloudy
   east E 11 km/h 6.8 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 46%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   75%
  • 3 00
   3 AM
   25°C Feels like 26°C 77°F Feels like 79°F Partly cloudy
   east E 11 km/h 6.8 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 41%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   73%
  • 4 00
   4 AM
   25°C Feels like 26°C 77°F Feels like 79°F Partly cloudy
   east E 11 km/h 6.8 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 37%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   71%
  • 5 00
   5 AM
   26°C Feels like 27°C 79°F Feels like 81°F Partly cloudy
   east E 11 km/h 6.8 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 32%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   75%
  • 6 00
   6 AM
   26°C Feels like 28°C 79°F Feels like 82°F Partly cloudy
   east E 11 km/h 6.8 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 33%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   80%
  • 7 00
   7 AM
   26°C Feels like 30°C 79°F Feels like 86°F Partly sunny
   east E 11 km/h 6.8 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 34%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   82%
  • 8 00
   8 AM
   27°C Feels like 31°C 81°F Feels like 88°F Partly sunny
   east E 11 km/h 6.8 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 35%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   80%
  • 9 00
   9 AM
   28°C Feels like 32°C 82°F Feels like 90°F Partly sunny
   east-southeast ESE 13 km/h 8.1 mph Max 26 km/h Max 16.2 mph
   • Cloudy: 40%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   73%
  • 10 00
   10 AM
   29°C Feels like 34°C 84°F Feels like 93°F Partly sunny
   southeast SE 15 km/h 9.3 mph Max 28 km/h Max 17.4 mph
   • Cloudy: 45%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   65%
  • 11 00
   11 AM
   30°C Feels like 34°C 86°F Feels like 93°F Intermittent clouds
   southeast SE 17 km/h 10.6 mph Max 30 km/h Max 18.6 mph
   • Cloudy: 51%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   59%
  • 12 00
   12 PM
   31°C Feels like 35°C 88°F Feels like 95°F Intermittent clouds
   southeast SE 17 km/h 10.6 mph Max 30 km/h Max 18.6 mph
   • Cloudy: 50%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   55%
  • 13 00
   1 PM
   30°C Feels like 34°C 86°F Feels like 93°F Partly sunny
   southeast SE 18 km/h 11.2 mph Max 32 km/h Max 19.9 mph
   • Cloudy: 49%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   58%
  • 14 00
   2 PM
   30°C Feels like 34°C 86°F Feels like 93°F Partly sunny
   southeast SE 18 km/h 11.2 mph Max 33 km/h Max 20.5 mph
   • Cloudy: 48%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   60%
  • 15 00
   3 PM
   30°C Feels like 32°C 86°F Feels like 90°F Partly sunny
   southeast SE 18 km/h 11.2 mph Max 35 km/h Max 21.7 mph
   • Cloudy: 38%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   60%
  • 16 00
   4 PM
   30°C Feels like 31°C 86°F Feels like 88°F Mostly sunny
   southeast SE 18 km/h 11.2 mph Max 35 km/h Max 21.7 mph
   • Cloudy: 27%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   60%
  • 17 00
   5 PM
   29°C Feels like 31°C 84°F Feels like 88°F Mostly sunny
   southeast SE 17 km/h 10.6 mph Max 37 km/h Max 23.0 mph
   • Cloudy: 17%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   61%
  • 18 00
   6 PM
   28°C Feels like 30°C 82°F Feels like 86°F Mostly clear
   southeast SE 15 km/h 9.3 mph Max 35 km/h Max 21.7 mph
   • Cloudy: 24%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   65%
  • 19 00
   7 PM
   28°C Feels like 29°C 82°F Feels like 84°F Partly cloudy
   east E 11 km/h 6.8 mph Max 26 km/h Max 16.2 mph
   • Cloudy: 30%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   68%
  • 20 00
   8 PM
   27°C Feels like 29°C 81°F Feels like 84°F Partly cloudy
   east E 9 km/h 5.6 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 37%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   72%
  • 21 00
   9 PM
   26°C Feels like 29°C 79°F Feels like 84°F Partly cloudy
   east E 9 km/h 5.6 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 36%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   75%
  • 22 00
   10 PM
   26°C Feels like 28°C 79°F Feels like 82°F Partly cloudy
   east E 9 km/h 5.6 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 34%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   77%
  • 23 00
   11 PM
   26°C Feels like 28°C 79°F Feels like 82°F Partly cloudy
   east E 9 km/h 5.6 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 32%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   78%
 • Weather Wednesday, Baclas Feb 2

  • Hour
   Forecast
   Wind
   Precipitation
   Humidity
  • 0 00
   12 AM
   26°C Feels like 27°C 79°F Feels like 81°F Partly cloudy
   east E 9 km/h 5.6 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 31%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   76%
  • 1 00
   1 AM
   25°C Feels like 27°C 77°F Feels like 81°F Mostly clear
   east E 9 km/h 5.6 mph Max 26 km/h Max 16.2 mph
   • Cloudy: 29%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   74%
  • 2 00
   2 AM
   25°C Feels like 26°C 77°F Feels like 79°F Mostly clear
   east E 9 km/h 5.6 mph Max 26 km/h Max 16.2 mph
   • Cloudy: 28%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   73%
  • 3 00
   3 AM
   25°C Feels like 26°C 77°F Feels like 79°F Partly cloudy
   east E 9 km/h 5.6 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 30%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   73%
  • 4 00
   4 AM
   25°C Feels like 25°C 77°F Feels like 77°F Partly cloudy
   east-northeast ENE 9 km/h 5.6 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 32%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   72%
  • 5 00
   5 AM
   25°C Feels like 26°C 77°F Feels like 79°F Partly cloudy
   east-northeast ENE 9 km/h 5.6 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 34%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   76%
  • 6 00
   6 AM
   25°C Feels like 28°C 77°F Feels like 82°F Partly cloudy
   east-northeast ENE 9 km/h 5.6 mph Max 22 km/h Max 13.7 mph
   • Cloudy: 36%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   81%
  • 7 00
   7 AM
   26°C Feels like 30°C 79°F Feels like 86°F Partly sunny
   east-northeast ENE 9 km/h 5.6 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 38%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   83%
  • 8 00
   8 AM
   27°C Feels like 32°C 81°F Feels like 90°F Partly sunny
   east E 9 km/h 5.6 mph Max 24 km/h Max 14.9 mph
   • Cloudy: 40%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   81%
  • 9 00
   9 AM
   28°C Feels like 33°C 82°F Feels like 91°F Partly sunny
   east E 11 km/h 6.8 mph Max 26 km/h Max 16.2 mph
   • Cloudy: 43%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   73%
  • 10 00
   10 AM
   29°C Feels like 34°C 84°F Feels like 93°F Partly sunny
   east-southeast ESE 11 km/h 6.8 mph Max 28 km/h Max 17.4 mph
   • Cloudy: 47%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   66%
  • 11 00
   11 AM
   30°C Feels like 35°C 86°F Feels like 95°F Intermittent clouds
   southeast SE 13 km/h 8.1 mph Max 32 km/h Max 19.9 mph
   • Cloudy: 50%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   61%
  • 12 00
   12 PM
   31°C Feels like 35°C 88°F Feels like 95°F Intermittent clouds
   east E 24 km/h 14.9 mph Max 39 km/h Max 24.2 mph
   • Cloudy: 54%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   56%
  • 13 00
   1 PM
   32°C Feels like 35°C 90°F Feels like 95°F Intermittent clouds
   east E 26 km/h 16.2 mph Max 39 km/h Max 24.2 mph
   • Cloudy: 57%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   55%
  • 14 00
   2 PM
   33°C Feels like 35°C 91°F Feels like 95°F Intermittent clouds
   east E 28 km/h 17.4 mph Max 41 km/h Max 25.5 mph
   • Cloudy: 61%
   • Rain: 0mm 0.00 in
   51%
Long-term forecast